Referenser

Ett axplock...

Kvarteret Gångaren

Norrtälje sjukhus

Astrid LIndgrens Barnsjukhus

Löwenströmska sjukhuset

Tuletorget

Bromma Center - etapp 2

Kvarteret Bocken - Carnegies kontor

Kvarteret Bylingen - MTG

Danderyds Sjukhus (byggn 19,20,21) - EPC Projekt

Järvastaden - Bostäder

Stockholm Waterfront - Klara 01, 02, 03, 04

Kvarteret Pelarbacken

Kvarteret Snöflingan - Bostäder

Kvarteret Snöflingan - Hotellet

Sabbatsbergs Sjukhus

Geovetenskapens Hus

Gamla Riksarkivet

Karolinska Institutet "Aulan"

Folkhälsohuset

Nacka Sjukhus