Engineering


Engineering

Vi har specialiserat oss inom systemintegration och kommunikation. Vår målsättning är att tillhandahålla kostnadseffektiva och innovativa webbaserade lösningar som skapar förutsättningar för våra kunder att hantera och optimera sina fastighetssystem på bästa möjliga sätt.

Tjänster

  • Systemintegration (ex på protokoll är Bacnet, Modbus,
    M-bus, KNX, LON, SNMP och TCP/IP)
  • Belysningsstyrning
  • Maskin till Maskin (M2M) kommunikation
  • Konstruktion av styrsystem
  • Installation och drift-sättning av styrsystem
  • Trådlösa kommunikationssystem för mätvärdesinsamling
  • Teknisk konsultverksamhet
  • Energieffektivisering

Produkter

Även om vi valt Tridium, då vi är auktoriserad systemintegratör och distributör för Tridium Sverige, som förstahandsval arbetar vi givetvis med övriga på marknaden förekommande produkter. Tack vare möjligheterna att enkelt knyta ihop en mängd befintliga system med olika kommunikationsprotokoll till ett webbaserat grafiskt gränssnitt istället för en mängd olika system, skapar vi förutsättningar för våra kunder att förbättra både kostnadseffektiviteten och miljöeffekten i sina anläggningar.