Etcon Syd

Entreprenadverksamhet. Områdesansvarig: Jimmy Falk

Etcon El & Styrentreprenader expanderar med målet att ha en bättre tillgänglighet utanför Stockholm och därmed kunna vara närmare kunden och kundens behov. Bolagsgrenen ska vara flexibel för arbete enligt kundens önskemål och vara fabrikats- oberoende. Tanken är att vara en entreprenadverksamhet som projekterar, konstruerar och installerar styrsystem för fastigheter. Etcon Syd ska vara en förlängning av El & Styrentreprenader och en avlastning för Etcon Automation. Teamet inom Etcon Syd innehar 20 års kompetens och erfarenhet.

Bolaget har sitt säte i Norrköping.