Etcon Energi AB

Entreprenadverksamhet. Verksamhetsansvarig: Jimmy Falk

Entreprenadverksamhet i stor och liten omfattning.

Målet att ha en bättre tillgänglighet söder om Stockholm, ner till Linköping och därmed kunna vara närmare kunden och kundens behov. Bolaget Etcon Energi ska vara flexibel för arbete enligt kundens alla önskemål och vara oberoende av fabrikat.

Etcon Energi är en förlängning av Etcon El & Styrentreprenader och en avlastning för Etcon Automation i Åtvidaberg.