Organisationens uppbyggnad

Med energi och engagemang skapar vi lösningar var dag! Etcongruppen är en koncern verksam inom fastighetsbranschen och har sitt verksamhetsområde i Mälardalen och Östergötland.

Vår företagsidé är att vara en helhetsleverantör av tjänster inom fastighetsautomation och fastighetsdrift. För oss innebär detta såväl installation, programmering och integrering som projekt-ledning, förvaltning och förädling. Vi hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggherrar och förvaltare att planera, projektera, genomföra och underhålla alla typer av fastigheter och tekniska installationer. 

Som systemleverantör är vi förespråkare av öppna och användarvänliga system med enkla uppdateringsmöjligheter.
Som apparatskåpsleverantör är vi pålitliga och oerhört kvalitetsmedvetna och inom fastighetsteknik är vi experter på att kombinera teknik och service. 

Vi är den enkla och nyfikna samarbetspartnern med fastighetsbranschens mest engagerade medarbetare!